Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Αντιπρόσωποι για την ένωση του Taekwon-Do

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ITF Ri Yong Son όρισε ως αντιπροσώπους στην Ευρώπη για το διάλογο με σκοπό την ένωση του ΙTF-WTF τον πρόεδρο της ΑΟΤΕ κ. Βαλασιάδη Αναστάσιο και τον ειδικό γραμματέα κ. Φίτζιο Παναγιώτη. Οι αντιπρόσωποι θα ενημερώνουν απευθείας τον πρόεδρο για κάθε δραστηριότητα τους. Όπως τόνισε ο πρόεδρος οι αντιπρόσωποι τυγχάνουν της εμπιστοσύνης του και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση κοινών σημείων επαφής που θα οδηγήσουν σε δράσεις προσέγγισης. Έτσι μετά από χρόνια απουσίας οι έλληνες διοικητικοί παράγοντες επιστρέφουν στα παγκόσμια δρώμενα. Όπως δήλωσαν ο ορισμός αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και σημαντική ευθύνη και δείγμα εμπιστοσύνης στα πρόσωπα τους και στο Ελληνικό Taekwondo.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr