Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Πληροφόρηση σχετικά με Κάρτα Υγείας Αθλητή

Σας αποστέλλουμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το σχετικό ΦΕΚ για την υποχρεωτική έκδοση Κάρτας Υγείας Αθλητή, προς ενημέρωσή σας.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι, σύντομα θα αναρτηθεί στο site της ΑΟΤΕ το σχετικό έγγραφο της κάρτας υγείας αθλητή το οποίο θα μπορείτε να εκτυπώνετε.

Υπουργική Απόφαση για Κάρτα Υγείας ΑθλητήΥπουργική Απόφαση για Κάρτα Υγείας Αθλητή

ΦΕΚ για Κάρτα Υγείας ΑθλητήΦΕΚ για Κάρτα Υγείας Αθλητή

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr