Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Αιτήσεις & Δηλώσεις

Αναζητήστε έγγραφα για χρήση από τα ενεργά Σωματεία ITF TKD. Μπορείτε να εντοπίσετε τα πλέον συνήθη έγγραφα και αιτήσεις για επικοινωνία με τους υπεύθυνους της ΑΟΤΕ.

Πληροφορίες

Σημαντικά Αρχεία - Έγγραφα

Καταστατικό Α.Ο.Τ.Ε.

Κάρτα Υγείας Αθλητή

Άδειες Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Άδειες Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Έγγραφο ΓΓΑ σελ. 1

Έγγραφο ΓΓΑ σελ. 2

Ορισμός Εκπροσώπων

Αρχεία Α.Ο.Τ.Ε.

Εγγραφή Σωματείου στην Α.Ο.Τ.Ε.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση Συλλόγου

Αιτήσεις DAN / GUP

Αίτηση Dan

 Αίτηση GUP Αθλήτών

Μεταγραφές Αθλητών

 

Διάφορες Αιτήσεις & Υπεύθυνες Δηλώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΟΤΕ

Αίτηση Βεβαίωσης Εξεταστού Α.Ο.Τ.Ε.

Αίτηση Εγγραφής Στον Ειδικό Πίνακα

Αίτηση Εν Ενεργεία

Αίτηση Έκδοσης Κωδικών Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Σύνολο Αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων

Συμπιεσμένο αρχείο

Αρχεία I.T.F.

Σχετικά με βαθμούς Dan και Booklet

Αίτηση 1ο, 2ο, 3ο Dan

Αίτηση Προέγγρισης 4ο, 5ο, 6ο Dan

Αίτηση 4ο, 5ο, 6ο Dan

 Αίτηση για προαγωγή σε Master (πριν την εξέταση)

Αίτηση 7ο Dan (κατά την εξέταση)

Αίτηση για προαγωγή σε Master από άλλο οργανισμό

Αίτηση για τιμητικό Dan

Application for ITF Commendation

Αίτηση Booklet

Σχετικά με Εξεταστές και Διαιτητές

Αίτηση για International Instructor (διεθνές δίπλωμα εξεταστού)

Αίτηση για Διεθνή Διαιτητή

Σχετικά με σωματεία

Αίτηση Πλακέτας

Αρχεία - Αιτήσεις προς Γ.Γ.Α.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικά σωματεία.

Δικαιολογητικά

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr